Випробування нових гібридів ТМ «Best Corn» в умовах північного Степу України на полях Кіровоградської державної с.-г. дослідної станції. В наступному році на аграрному ринку будуть представлені 5 нових гібридів.