Корпоративний університет

 «Імперія-Агро» — дистриб’юторська компанія, яка найбільш динамічно розвивається на аграрному ринку України. Основною цінністю для клієнтів в роботі компанії є якісний  та оперативний сервіс. Цю цінність забезпечує, перш за все, персонал. Саме від його кваліфікації, ефективної взаємодії та мотивації залежить успіх компанії в реалізації своєї мети: стати компанією № 1 для клієнтів і персоналу.

«Корпоративний університет» —  це унікальна навчальна структура, яка забезпечує потребу підприємств Групи компаній «Імперія-Агро» у висококваліфікованому персоналі.

Місія Корпоративного університету:

Головна стратегічна мета: стати єдиною системою управління знаннями, розвитку лідерства і талантів співробітників групи компаній «Імперія-Агро».

Корпоративний університет – це форма навчання персоналу, при якому навчання проводиться в «стінах» самої компанії  та, загалом, її власними зусиллями.

Навчання в корпоративних університетах вигідно відрізняється від академічної освіти, та від користування послугами зовнішніх навчаючих провайдерів  тим, що має гранично практичну, цільову спрямованість. В них співробітники навчаються саме тому, що необхідно для їх роботи та для реалізації стратегічних цілей компанії, замість того, щоб проходити загальнотеоретичну або узагальнено-практичну підготовку без урахування конкретної специфіки, яка стосується діяльності самої компанії або актуальної ситуації. У цьому і полягає головна перевага такого навчання персоналу.

Однак ця перевага  не єдина, так як саме за допомогою корпоративного навчання можна поставити розвиток співробітників на постійну основу — а це необхідно, якщо компанія не хоче втратити темп, відставши від технологічних та економічних змін, які постійно відбуваються.

Навчання в корпоративному університеті ведеться силами самої компанії та за її задумом, а це означає, що воно буде відповідати її місії, баченню та стратегічним цілям розвитку.

Серед цілей роботи корпоративних університетів – розвиток потрібної для компанії компетенції, впровадження організаційних змін, підтримка конкурентоспроможності компанії, розвиток корпоративної культури і трансляція цінностей компанії персоналу, робота над створенням сприятливого психологічного клімату всередині компанії.

В навчанні співробітників Корпоративний університет компанії «Імперії-Агро» дотримується певних принципів:

Прогрес

Прогрес від виявлення існуючих проблем з продуктивністю до активнішого їх вирішення та управління змінами. Навчання підпорядковується цілям бізнесу

Підхід

Цілісний і послідовний підхід до навчання замість нерегулярних і не пов'язаних між собою навчальних заходів

Відповідальність

Відповідальність за ефективність навчання лежить не тільки на фахівцях з навчання, а й на самих студентів, керівниках та їх менеджерах

Оцінка

Оцінка навчання ведеться постійно, із застосуванням всіх необхідних для цього технологій

Своєчасність

Навчання організовано так, щоб воно було цільовим, своєчасним і доступним для всіх, кому це необхідно

Система

Функціонує єдина система навчання, яка при цьому спонукає співробітників до спільної роботи

Найважливішими функціями можна назвати:

Узгодження

Узгодження навчання зі стратегічними цілями розвитку і бізнесу компанії, зробити його максимально цілеспрямованим та своєчасним

Управління

Ефективне управління знаннями компанії

Розвиток

Розвиток корпоративної культури, зміцнення лояльності співробітників та клієнтів

Організація

Організація активного навчання, впровадження необхідних організаційних змін

Інноваційність

Здійснює постійний моніторинг інновацій в аграрному секторі та своєчасно інформує співробітників компанії.

Спільність

Розвиток лідерства, комунікативної компетентності співробітників, спільної роботи

Партнери корпоративного університету "Імперія-Агро"

Україна є аграрною державою і аграрний сектор має велике значення для її економіки. Останнім часом все більш затребуваними стають аграрні професії. На сьогоднішній день багато ВНЗ готують фахівців, майбутніх спеціалістів для аграрного сектору, але, нажаль, не всі з них знаходять роботу за фахом, а деякі взагалі змінюють свій фах.За таких умов важливим є допомогти випускникам аграрних спеціальностей знайти себе в своїй професії, а головне віднайти впевненість в тому, що їх професія може приносити гарний дохід.

Саме тому Корпоративний університет «Імперія-Агро» розпочав співпрацю з ВНЗ України, що готують фахівців для аграрної галузі. На сьогоднішній день вже укладено меморандуми з провідними вищими навчальними закладами України агрономічного напрямку щодо спільної навчальної, практичної та наукової роботи.

… завдяки істинному знанню ти будеш більш сміливішим та більш досконалим в кожній роботі!

Пропозиція до співпраці